Pozdravni govor predsednika Odona Simoniča.

 
 

Prisotni člani.

 
 

Prisotni člani.

 
 

Delovno predsedstvo skupščine. Sedijo iz leve g. Hubert Ankerst, g. Ivan Žaberl in ga. Marija Abraham.

 
 

Prisotni člani.

 
 

Zakuska po skupščini.

 
 

Zakuska po skupščini.

 
 

Zakuska po skupščini.

 
 

Zakuska po skupščini.

 
 

Zakuska po skupščini.