PRIJAVE IN INFORMACIJE

Predprijave so možne do 23. junija 2021; po tem datumu se lahko prijvite le na dan prireditve vendar je štartnina višja.

Na štartno listo bodo uvrščeni samo tisti tekmovalci, ki bodo plačali štartnino.
Prijavnino lahko nakažete na TRANSAKCIJSKI RAČUN:

SI56 0400 1004 7541 435 ; BIC KODA KBMASI2X


ali plačate na blagajni ZŠAM Celje vsak dan od 8.00 do 16.00.

ZŠAM Celje,

Cesta v Celje 14
3202 Ljubečna


Tel.:++386 3 425 46 60
Fax:++386 3 548 40 42
Prijava mora vsebovati:

- kategorijo teka,
- ime in priimek,
- naslov in pošto,
- državo in
- rojstni datum
- številka mobitela
- elektronski naslov
-
številka majice.

SPLOŠNA DOLOČILA

Tekmovanje bo potekalo po pravilih AZS, tega razpisa in pravilih mednarodne atletske federacije (IAA
F)