DRUŠTVO MARATONCEV IN POHODNIKOV CELJE

Kidričeva 3 (p.p. 257)

SI-3000 CELJE
SLOVENIJA

Tel.:++386 31 481 373

e-pošta:
Predsednik:

Podpredsednik :

Tajnik : 031 481 373

Blagajnik :

mag.Odon Simonič

Ivan Žaberl dipl. iur.

Dragica Tratnik

Saša Kukovič
info@drustvo-maratoncev-celje.si
dodatne informacije:

ZŠAM Celje, Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna ( Avto Poligon Ljubečna). ,
telefon:
00386-03-42-54-660.


PREDSTAVITEV DRUŠTVA

  

 

DRUŠTVO MARATONCEV IN POHODNIKOV CELJE je bilo ustanovljeno 24. septembra 1994. Seja ustanovne skupščine društva je bila v Logarski dolini, saj smo na tak način simbolično zaključili našo dejavnost kot sekcija Planinskega društva Celje in smo bili zaradi obsežnosti dela pri izvedbi Maratona Celje - Logarska dolina 75 km prisiljeni, da se organiziramo kot društvo. Torej je Maraton Celje - Logarska dolina 75 km bil glavni vzrok za ustanovitev društva.

Osnova dejavnost društva je, da gojimo amatersko ljubezen do maratona in pohodništva in smo glede na našo dejavnost edino tovrstno društvo v Sloveniji. Društvo se pojavlja kot organizator maratonov in pohodov, organiziramo pa tudi odhode na druge maratone in pohode, katerih naše društvo ni organizator.

LETNA ČLANARINA

Letna članarina znaša 23 EUR in jo je potrebno poravnati do 31. marca tekočega let.

Članarino lahko plačate po položnici ali pa v informativni pisarni ZŠAM, Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna, vsak dan od 8. do 16. ure, s klikom ali po položnici.

Prosimo vas, da na položnici čitljivo, s tiskanimi črkami izpišete:
ime, priimek, rojstne podatke in naslov bivanja in telefonsko številko.

Vsi, ki imate elektronski naslov nam to sporočite, da vam bomo v bodoče obvestila pošiljali po elektronski pošti!


ČLANSTVO IN BONITETE ČLANOV DRUŠTVA:


Društvo šteje nekaj manj kot 80 članov. Vabimo nove člane, da se nam priključijo. Letna članarina znaša 23 EUR. Vsak član ima popust pri štartninah za prireditve, ki jih organizira naše društvo in je večkrat letno obveščen o naših bližnjih aktivnostih. Člane pozivamo, da so aktivni na področju prirejanja prireditev, urejanju internetne strani, pri pisanju člankov, fotografiranju... Več informacij lahko izveste pri predsedniku društva Odonu Simoniču tel. :++386 (0)41 639 536. VABLJENI!


ORGANI DRUŠTVA:

Predsednik: mag. Odon Simonič
Podpredsednik: Ivan Žaberl dipl. iur.
Tajnik: Dragica Tratnik
Blagajnik: Saša Kukovič

Izvršni odbor društva šteje 13 članov.
Sedež društva je na Kidričeva 3, 3000 CELJE

Številka transakcijskega računa društva je:
SI56 0400 1004 7541 435 ; BIC KODA KBMASI2X.

Vse informacije o društvu lahko dobite na mobitelu 00386 31 481 373 - Tratnik Dragica

ZŠAM Celje, Cesta v Celje 14, 3202 Ljubečna ( Avto Poligon Ljubečna). ,
telefon:
00386-03-42-54-660.